Utställning

Hur känns det i kroppen att bli dömd? Vilka sociala processer ligger bakom? Vad har de för uppgift i våra liv?

Och hur gör vi när vi har dömt någon fel?

Tanken är att workshopens deltagare ska hitta svaren på de frågorna. Men inte bara för sin egen skull.

Målet är att så många som möjligt ska bli medvetna om de fördomar kring kön, klass, sexualitet, kultur eller religion som människor utsätter varandra för.

Därför kommer Dömdas vandringsutställning att få premiär i februari 2016 på Arbetets Museum i Norrköping.

Och en central del av den kommer att utgöras av deltagarnas berättelser.

Gestaltade som fotografier, i bildspel, uppförda scenisk, som musik eller kanske i form av en film.

Bearbetningen kommer att göras av eleverna vid utbildningen Gestalta som uppdrag vid Nordiska Teaterskolan.

a_daymoa_utstallningworkshop_brygganworkshop_utstallning