Ögonen ljuger inte


eyes

Att döma gör vi hela tiden utan att vi lägger märke till det, det har på sätt och vis blivit en normen eller har alltid varit en normen inom alla individer. Vi dömer och blir dömda hela tiden. Man behöver inte tolka detta som bara ett negativt tänkande, att döma någon kan man också mena med positivt instinkt.

Jag är en person som ändå dömer eller säger i alla fall det jag tycker om folket i min omgivning. Detta brukar jag inte lägga märke till, men andra har ändå sagt till mig att det är något jag brukar göra.

Jag dömer mycket efter hur en person beter sig och detta kan bero på att det är så jag kan dra en slutsats och se på sätt och vis hur den personen är. Enligt mig ska folket kunna bete sig enligt sin ålder är man lite äldre ska man inte visa sig mindre och bete sig underligt. Jag litar ändå mycket på vad ögonen ser, men det kan ju alltid finnas undantag.