Never Judge, it’s as simple as that.


18089_492604197451671_2057802500_n_large

För några år sedan gick jag och min vän in i en butik i ett shoppingcentrum, vi hade som syfte att shoppa runt lite. Genast märkte vi att butiksbiträden iakttog oss och tittade på oss fundersamt. Efter en stund kom hon fram till oss och frågade om vi behövde assistans med en väldigt nedlåtande ton. Jag vet från många andra ungdomar att detta händer sporadiskt. Hon trodde antagligen att vi skulle snatta, vilket jag ansåg väldigt dömande.