Jag är bäst fast du vet ju inte det.


350px-Amazon_rainforest

Jag har blivit dömd för min hudfärg. Förutfattade meningar om hur jag är, vem jag är, vad jag gör etc.