Facebook. Döma och bli bedömd?


’’Facebook ett sätt att döma andra och själv få bli bedömd?’’

De flesta säger att Facebook är något mycket bra på så sätt att man kan hålla kontakten med gamla vänner, lätt kommunicera med andra och för att hålla sig uppdaterad.
Vad jag ifrågasätter är om man verkligen främst använder Facebook i detta syfte, enligt mig så gör man inte det.
Varför lägger man egentligen upp bilder och gör nya statusar?
Gör man det för sig själv eller för andra?.
Jag ser Facebook som ett sätt att få bekräftelse och visa andra att ens liv är mer intressant, roligare eller för stunden bättre än deras.
Så anledningen till att du lägger upp saker och ting är för att du vill att andra ska se det (annars finns det ingen mening med att göra det) och för att du därefter vill få någon typ av bekräftelse, vilket i mina ögon därmed faller som en dom. Man jämför sig med andra och ser hur många ’’likes’’ och kommentarer man får.
Om man sen ska vända på det så ser jag det som att man även själv dömer andra genom att du välja vems bilder du ’’gillar’’ och inte.