Dömer utifrån rykten


Dömer

När jag gick i högstadiet så berättade min bästa vän för mig om en tjej i vår parallellklass som jag inte kände. Om hur uppmärksamhetskåt, högljudd och dramatisk hon var. Min kompis målade upp en väldigt negativ bild av denna tjej, vilket såklart påverkade mitt sett att se henne. Frågade någon mig om vad jag tyckte om henne så var det ju just den negativa bilden jag fick upp, eftersom det var den enda sida jag fått ta del av. Då var det väldigt lätt att slinka ur sig just de orden som min kompis sagt om tjejen. På så sätt spred det sig vidare vilket gav människor runt omkring, inklusive mig, en förutsedd och negativ bild av hur den tjejen är som person. Jag dömde personen utifrån andras tyckanden, då man ska skaffa sig en egen uppfattning innan man ens kan döma. Det känns som att detta är väldigt vanligt, vilket jag tycker är väldigt fel. I själva verket lärde jag känna den tjejen några år senare, och märkte att hon inte alls var så som min kompis hade beskrivit henne. Så var försiktig att döma utifrån vad andra säger, skapa dig en egen uppfattning.