DÖMD


hämta

I dagens samhälle är det väldigt lätt att både bli dömd och att dömas. Det finns många olika orsaker t.ex hudfärg, utseende, trångsynthet m,m.
Personligen har jag blivit dömd vid flertalet tillfällen och då främst i min yrkesroll. I dagens samhälle är det inte alltid uppskattat att man vågar stå för sin åsiktoch vågar ta en diskussion.
På min tidigare arbetsplats ansågs man vara obekväm om man ifrågasatte eller ville diskutera någonting vilket jag gärna gör om jag anser att något inte är rätt eller kanske går att förändra till det bättre.
Detta har nu resulterat i att min chef lyckats förflytta mig till en ny arbetsplats genom att hävda övertalighet på min gamla arbetsplats.
Då jag arbetar inom vården anser jag att en yrkesgrupp som alltid går på knäna och skriker efter vikarier har svårt att motivera en sådan orsak som övertalighet.
Jag vet att det bottnar i mitt sätt att ifrågasätta och komma med förslag till förändring.
Min känsla är att jag har blivit dömd på grund av den jag är och mina åsikter.