DEN BÄSTA ELEVEN


Best-student

I mitt gymnasium fanns en pojke som kom från Benin Republik där man talar franska. Han kunde inte prata engelska. Han kunde bara prata franska. Men i mitt hemland talar vi engelska. Det var jättesvårt för honom eftersom han inte kunde förstå vad läraren sa i klassen. Och vi som var i samma klass med honom förstod ingenting på franska. Den första gången när vi skrev våra prov fick han så dåligt resultat. Han var den sista personen i klassen.

Ibland skrattade vi åt honom särskilt när han försökte prata engelska. Då trodde vi att han inte kunde göra någonting. Men även om det var svårt för honom försökte han att lära sig. Han blev bättre och bättre varje dag. Det fjärde året i skolan blev han den bästa eleven i vår klass. Innan hade vi trott att han aldrig skulle bli bättre. Han lärde även några av oss att göra våra läxor. Det var en skam för oss eftersom vi dömde honom att vara inkompetent.

Då förstod jag att det inte var bra att döma någon.