”Bonde”


När folk frågar vart jag bor och jag säger att jag bor 3,5 mil ifrån Göteborg så dömmer stadsbor mig för att vara bonde eller liknande. Jag tror att de flesta stadsborna egentligen vet att inte alla som inte bor i stan är bönder men det är något som är en fördom och det är inte mycket man kan göra för att dem inte ska döma.