Barn ska inte bli dömda


Barn ska inte bli dömda

Nu när jag har börjat i gymnasiet är det helt annorlunda om man jämför med grundskolan iallafall om man jämför med min grundskola. På min tidigare skola var kläder mycket viktigt och inte vilka kläder som helst utan det var viktigt att man hade dyra kläder dvs märkeskläder. Det var för övrigt viktigt att visa att man hade pengar. Självklart kunde inte alla elever på skolan uppfylla dessa “krav” och därför var det lätt att man såg ner på de. De var inte alltid att det var kommentarer som lades men man visste ändå vad de andra tyckte om en.

Jag tycker själv att det var jobbigt att uppfylla skolans krav men jag visste att det var värt de för att de andra eleverna inte skulle se ner på mig. Man vill kanske vara annorlunda men man vill inte vara annorlunda så att andra ser ner på en.
Det är tråkigt att det är andra barn som dömer varandra eftersom alla inte har samma ekonomi är det omöjligt att alla ska ha råd att köpa samma kläder. Det är då inte rättvist att man då låter barnen straffas, barnen som inte kan styra i vilket hem det är födda och vilka kläder det kommer att få. Jag tycker att man har rätt att välja själv och om man vill köpa märkeskläder ska man få det men lika så om man inte vill eller inte har råd med märkeskläder så ska man inte behöva känna någon press från sitt umgänge.