Skapande

Den egna berättelsen är workshopens centrala del.

På hemmaplan, under handledning av sin lärare/ledare, växer bidraget långsamt fram. Inspiration drar man från föreställningen Sjung för mig en sista gång. Kunskapen om dömandets processer drar man från samtalet med pedagogerna.

Men själva ämnet kommer från ens egen erfarenhet.

Berättelsen man skapar handlar om ett tillfälle där man själv har känt sig dömd, eller när man själv har dömt någon annan. Det kan handla om förutfattade meningar. Om när man blivit utesluten ur ett sammanhang, för att folk dragit för snabba – och kanske fel – slutsatser. Eller om saker man har hört eller sett i sin närhet, som man funderat mycket kring.

När man har hittat sitt ämne och skapat sin berättelse, kopplar man den till fotot av ett föremål, en plats eller en person – och publicerar den (efter att man registrerat sig som användare) under fliken MIN BERÄTTELSE.

Det är förstås frivilligt om man vill lägga ut sin berättelse anonymt, eller om man vill skriva under den med sitt namn.

Många lärare har under tidigare terminer valt att koppla workshopen till skolans  kurser och läroplaner, till exempel i svenska, historia, samhällskunskap, religion, livskunskap och estetisk verksamhet.

Men också inom ramen för teman som mänskliga rättigheter eller omvärldskunskap.

En del av berättelserna kommer under hösten 2014 att bearbetas av elever vid projektets specialutformade kurs.

Resultatet av deras arbete kommer att publiceras i projektets kommande vandringsutställning, med premiär på Arbetets Museum i Norrköping i februari 2016.

 

berattelser