Om Dömda

Dömda är en workshop för ungdomar.

Både gymnasieklasser och grupper från folkhögskolor och föreningar är välkomna. Det enda kravet är att ni består av minst 15 personer mellan 15 – 25 år, har en ledare och är beredda att jobba med egna berättelser på temat tolerans.

Workshopen börjar med att man ser pjäsen Sjung för mig en sista gång. Efteråt pratar man med skådespelarna om sina intryck och fortsätter sedan samtalet i en av museets utställningar. Där gör man övningar och fördjupar sig i workshopens tema. Besöket avslutas i storgrupp, där publiken får sin hemuppgift:

Att själva skriva en berättelse om när man har blivit dömd, eller när man har dömt någon annan.

På hemmaplan är det upp till grupperna att göra som de vill. En del knyter arbetet till kurser, andra väljer att jobba mer fristående. Huvudsaken är att varje deltagare till slut laddar upp sin berättelse på Dömdas hemsida.

Deltagarnas berättelser kommer ligga till grund för en museiutställning om dömandets mekanismer, bland annat i bearbetad form av elever vid projektets specialutformade terminskurs.

Utbildningen kommer att gå under hösten 2014 och museiutställningen ha sin premiär på Arbetets Museum i Norrköping, februari 2016.

Dömda är ett samverkansprojekt mellan Nordiska Folkhögskolan och Världskulturmuseet, med stöd från Allmänna Arvsfonden och är helt gratis för deltagarna.

om_domda_publik om_domda_utstallning om_domda_workshop